Spelen vanut verbeelding

Spelen vanuit verbeelding

Homo Ludens nodigt uit 

Welkom

Wie weet waarom we spelen?

Als je ziet wat je weet,
hoort wat je zegt,
voelt wat de ander je aanreikt,
wordt zomaar wat improviseren
elementair samenspel.                                                                                

zowel op de spelvloer,
de werkvloer,
in ieders persoonlijk leven,
als in de samenleving.

Lidwine Janssens

Spelen vanuit Verbeelding

Kinderen verkennen en veroveren al spelend de wereld, je hoeft ze niet te motiveren, te disciplineren, ze willen en doen het zef wel. Maar ja binnen een schoolgebouw en volgens rooster en met een hele klas spelmaatjes, komt er wel het een en ander kijken. Vandaar enkele handreikingen op deze site.

De verbeelding inspireert ieder tot het spelend experimenteren met en onderzoeken van mogelijkheden die het eigen leven en/of de samenleving ten goede kunnen komen. 

Voor cultuureducatie is Spelen de kwintessens,
Johan Huizinga toonde in Homo Ludens aan: Alle cultuur ontstaat in spel

Dus cultuureducatie ofwel onderwijs kan het best eveneens bij de bron beginnen.
Helaas zijn er spelbrekers en wettenlijke bezwaren tussen droom en daad.

Homo Ludens&LuPe 2016 from Lidwine on Vimeo.

Basismenu

Je vindt hier met name praktijkmateriaal in Spelen en Onderwijsverrijken. In de overige segmenten introduceren we kort het wat, het hoe en het waartoe van spel/drama/theater.

Spelen
Van kinderspel tot toneelspel en hoe dat tot leven kan komen binnen schoolmuren.

Spel begeleiden
Spel begeleiden vraagt nogal wat van de leerkracht. Je kunt veel aan de kinderen zelf overlaten, zij komen vaak met suggesties. Je kunt zelf warmlopen voor een lesontwerp uit een van de vele bronnen. Probeer het gewoon uit en lees hier welke kwaliteiten je erbij kunt inzetten.

Onderwijs verrijken
Spel als middel klinkt denigrerend, wij noemen het daarom anders. Spel verrijkt taalverwerving, wereldoriŽntatie, levensoriŽntatie en krijgt extra vorm in schoolculturen van weeksluitingen, de jaarlijkse schoolvoorstelling en Kunst educatie.

Alles draait omÖ.
De kwintessens: spelen vanuit de  verbeelding, het woordloze en tja dan zijn er wetenschappers, wetten, leerplannen die ons van alles voorschrijven. Ook daar valt mee te spelen. Je leest er hier over.

Ludiek leren
Ludiek wil simpel zeggen: het kan altijd anders want er zijn vele mogelijkheden vaardigheden en inzichten te veroveren.  Verschillende manieren waarop een begeleider aan de slag kan, lees je hier.

Bovenmenu

Je vindt hier concreet uitgewerkte lessen per subgroep, concreet materiaal als speelkaarten etc en verhelderende korte didactische films.

Spelkoffer
Bij het geven van ludiek onderwijs is een spelkoffer handig waaruit je op alle momenten spelmogelijkheden:materialen en opdrachten, kunt halen.

Voorbeeldlessen per duogroep: 1-2 , 3-4, 5-6, 7-8
De lessen hebben specifieke accenten. 

Films
Er zijn vijf didactische films voor startende Ė en vijf voor gevorderde leerkrachten
Daarnaast zijn er vier films: per duo groep een voorbeeldles.

Begrippenlijst: zie Ludiek Pedagogiek.

Literatuurlijst: zie hier

Auteursrechten:
De uitgeverij heeft destijds ernaar gestreefd de auteursrechten van andere bronnen dan die van de originele (mede)auteur(s) te regelen. Sindsdien heeft niemand zich gemeld, waardoor ik nu zo vrij ben de digitale versie ervan te presenteren. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot mij wenden: verbeelding@ludiek-pedagogiek.eu