Landbouwers en veetelers

Heel lang geleden leerden  mensen het land bebouwen en vee te houden. Hierdoor konden ze op één plek blijven wonen. In tijden van voedselovervloed was er tijd en menskracht om hutten te versterken en beter gereedschap te maken om de grond te bewerken. De kunstenaars onder hen ontwierpen sieraden, verzonnen verhalen en liederen en ontwierpen dansen en toneelstukken. Op den duur ontstonden er  aparte ambachten als smid , pottenbakker, leerlooier.
Doel: De kinderen ervaren spelenderwijs hoe vroeger het dorpsleven was.
Lesvoorwaarde: Hoe zorg je voor spelplezier voor je spelers en voor jezelf? Wat vraagt de les van de kinderen? Kun je dit vragen
Spelorganisatie.
Reserveer de speelzaal zodat ieder voldoende speelruimte krijgt ze spelen allemaal tegelijk. Als dorp en omgeving in kaart zijn gebracht, geef je hen de nodige  informatie waardoor het spel waarheidsgetrouw gespeeld  wordt. De kinderen kunnen daardoor in de tweede spelronde elkaar informeren.

Spelintroductie:

De kinderen maken [bijvoorbeeld met grote doeken of vellen papier] het landschap rondom hun dorp op de grond. Groen voor de weide, blauw voor het meer of de rivier, bruin voor de akkergronden. Geel voor de hutten. Laat ze schapen, koeien, ezels, kippen mensen en paarden tekenen en dat wat ze nog missen. Dan knippen ze alles uit. Ze bespreken hoe ze in het dorp samen zullen wonen, waar de zaaivelden en weiden zijn, de rivier is. Alles ordenen ze  buiten of binnen het dorp, zoals samen  besluiten.

Spelsituaties: Iedereen in het dorp heeft een andere taak.

De herders redden een lammetje, jagen een wolf weg, schuilen voor de regen, tellen de schapen voor de nacht en ’s morgens vroeg ook weer. Ze plukken bessen en kruiden voor hun maaltijd en slapen onder de blote hemel onder  schapenvachten.
De boeren trekken met behulp van een os lange voren in de grond en zaaien het winterkoren. Tijdens een pauze bespreken ze het gebrek aan voedsel aan het einde van de winter. Ze bespreken wat ze nog meer gaan zaaien.
         De ambachtslui in het dorp is het een drukte van jewelste. Het ene groepje bouwt de dorpsschuur, een ander een huis, sommigen maken potten van klei, terwijl iemand de oven vol stouwt met hout zodat ze de potten kunnen bakken. Aan de rand van het dorp werkt de smid met zijn knecht: iedereen heeft messen nodig, zagen en tinnen kannetjes.

Er is veel werk te doen

De leerlooier schraapt met knechten  schapenvellen schoon. Ze maken er schoenen van.
Jagers maken pijlen en boog om het dorp te verdedigen tegen wilde dieren.
Vrouwen doen hun was in de rivier en leggen haar te drogen op de wei. Vervolgens verzamelen ze voedsel en koken op een vuur voor de hut.

De avond valt en ieder keert huiswaarts rondom het vuur bij iedere hut. Oma, vader, moeder, kinderen eten samen en bespreken hoe ze voelen dat de winter eraan komt. De nieuwe huizen zullen dan klaar zijn, hoe houden ze het warm? Hebben ze voldoende wintervoorraad, hoe kunnen ze melk, vlees en eieren langer bewaren?
Later op de avond komt ieder samen in de dorpskern en praten wat met elkaar, vertellen verhalen,  dansen soms een klompendans. De herders komen onverwacht die avond laat thuis, de kudde is weer aangevallen door een wolf. Ze roepen de hulp van hun dorpsgenoten in.

Spelvervolg: De jaarmarkt

Ieder groepje maakt van hun werk heldere stilstaande plaatjes voor de jaarmarkt. Daarmee laten ze vreemdelingen zien hoe zij  leven en werken in hun dorp. De vissers aan zee komen met hun waar. Ze willen dit keer een betere ruilhandel en meer waardering voor hun kunnen.
Vroeg in de ochtend kiest ieder op de brink een plekje uit om de eigen waar uit te stallen  Bijvoorbeeld de smid en zijn knechten laten in verschillende tableaus zien hoe metaalerts uit de mijn gekapt wordt – hoe het in een mand op de rug naar boven gedragen wordt – hoe de smid zijn vuur aanblaast en – hoe hij het erts uit de mijn op het grote aambeeld plat slaat. Alle tableaus van ieder groepje komen tot leven en uit ieder groepje geeft een korte uitleg.
Spelafronding:
@ wat heb je ontdekt tijdens dit spel?
@ wil je nog iets meer weten?

Ubbergen, update winter 2021