Appel, kers of bes.

Naar een vergelijking van Marinus Knoope. De creatiespiraal1999 – 2010. In een tuin stonden naast elkaar een appel – en een kersenboom. De appelboom had het moeilijk. Het was té koud geweest, hij ving ook de meeste wind. In de lente kon hij met moeite knopjes laten groeien. Naast de appelboom stond de kersenboom. Een grote voorname boom met uitwaaierende takken, tientallen bloesempjes aan elke tak.
Doel:  Kinderen beseffen waarin ze goed zijn en bedenken wat ze later willen worden.
Lesvoorwaarde:
Hoe zorg je voor spelplezier voor spelers en jezelf? Wat vraagt de les van de kinderen? Kun je dit vragen ?
Spelorganisatie: de les vraagt veel tijd
De les vraagt voorbereidingstijd van kinderen, heeft meerdere spelmomenten is verspreid over meerdere dagen opdat onderzoek mogelijk is. Werk in het eigen lokaal, zodat je onafhankelijk bent qua lokaalorganisatie. Materiaal: twee hoeden of dozen.

Verhaal vervolg

De appelboom wilde ook zo zijn en piekerde tot in zijn worteltenen. Net toen hij twijfelde op hij nog wel wist wie hij was, zag hij hoe het zonlicht over zijn appels gleed. “Wat zijn ze mooi”. Vanaf toen koesterde hij zijn appels en riep tegen de kersenboom: “Hé, jij daar, kijk eens ik ben appel”. Het volgende jaar had de appel een boom vol met bloesems.

Een hoofd vol dromen, talenten en karaktereigenschappen


De kinderen krijgen in de week voorafgaand de opdracht hun toekomstdroom [over 15 jaar ben ik] in twee zinnen op te schrijven en drie karaktertrekken [doorzetter, twijfelaar, pietje precies, denker] van zichzelf. De droom in twee zinnen, komt in de ene hoed. De karaktertrekken apart op drie papiertjes gaan in de andere hoed. Tot slot verzamelen ze alle talenten die er in de groep zijn. Deze komen op [digitaal] bord te staan.

Spelsituatie 1 en 2

 Duo’s of trio’s maken standbeelden van de toekomstdroom die ze uit de hoed trekken en bedenken wiens droom dit kan zijn. Om de beurt presenteren ze een toekomstdroom, wie het standbeeld herkennen als hun droom, mogen inspringen en proberen het standbeeld tot leven te roepen. Als de droom herkend wordt, spelen de standbeeld kinderen mee, wordt ze fout geïnterpreteerd dan blijven ze standbeeld.
Spelafronding; Laat kinderen napraten over hun toekomstdroom.
         Duo’s of trio’s maken een kleine scene waarin ze enkele karaktertrekken die ze uit de hoed trekken, uitspelen. De scene moet vooral de kracht en de mogelijkheden van de karaktertrekken overbrengen. In de loop van de dag, de week presenteert ieder groepje hun scene en bespreekt de kwaliteiten en zorgelijke kant van iedere karaktertrek.
Spelafronding
@ wanneer helpt die karaktertrek iemand vooruit?
@ wanneer kun je last hebben van die karaktertrek?
@ wie heeft er vooral baat bij die karaktertrek?

Spelsituatie 3 en slotspel

Kinderen die een talent herkennen verzinnen een scene waarin dat talent duidelijk naar voren komt en welk ‘gevaar’ erin schuilt. Wanneer wordt het teveel van het goede en wat kan dat voor gevolg hebben?
Spelafronding
@ welke resultaten van een talent herken je?
@ welke gevaren zijn reëel?

Voor wie past de puzzel?

Iedereen kind neemt de eigen papiertjes terug en schrijft er de eigen naam bij. De droom geven ze aan jou. Om de beurt mogen zij die willen de toekomst tegemoet.
Degene die aan de beurt is kiest drie kinderen en geeft hen een zin die een karaktertrek symboliseert. Ze gaan voor in het lokaal links naast elkaar staan in een standbeeld die een talent van het kind toont. Voor in het lokaal rechts symboliseert de deur de toekomst, erboven prijkt de zin: de toekomst ligt voor je open.

Een eindje meelopen

Samen met het kind loop jij van links naar rechts en telt: 11- 12-13- 14 – 15 jaar. Aan de overkant keren jullie je om en kijken naar de standbeelden. Je leest de toekomstdroom en vraagt het kind hoe de talenten haar hierbij dienstbaar zijn. Vervolgens spreken de drie kinderen om de beurt de gekregen zin uit. Je vraagt het kind welke zin haar het meest zal helpen om haar droom waar te maken.

Spelafronding:

@ wat heb je ontdekt?
@ welke tips kunnen jullie haar nog geven?
@ heb je meerdere toekomstdromen of is dit je enige?

Rashomon

“Veelvuldig zijn de gestalten van de maan in het water”. Naar Akira Kurosawa. De film opent met drie personages die voor de stromende regen schuilen onder de Rashomonpoort: een terneergeslagen priester, een houthakker en een zorgeloze oude man. De houthakker is heel verward geraakt omdat iedereen die haar/zijn verhaal deed, gelijk leek te hebben.
Doel:  Kinderen onderzoeken wiens verhaal in de rechtszaak het meest waarschijnlijk is, of hoe een getuigenis soms eerder terugverwijst naar de getuige dan naar een waarheid.
Lesvoorwaarde: Hoe zorg je voor spelplezier voorspelers en jezelf? Wat vraagt de les van de kinderen? Kun je dit vragen?
Lesorganisatie: Centrale start in het eigen lokaal, waarna ze in drie verschillende ruimtes als groepje een scene voorbereiden en terugkomen om ze aan elkaar te presenteren. Voor de rechtszaal laat je kinderen de klas ombouwen.

Verhaalintroductie

De film opent met drie personages die schuilen voor de stromende regen onder de Rashomonpoort: een teneergeslagen priester, een houthakker en een zorgeloze oude man. De houthakker begint het verhaal te vertellen van een proces waarin hij als getuige betrokken was: Tajomaru, een beruchte bandiet, werd veroordeeld nadat hij een echtpaar had overvallen in een bos. De vrouw mishandelde hij, de man, een samurai, heeft hij vermoord. De houthakker is tijdens het proces heel verward geraakt omdat iedereen die voor de rechtbank haar/zijn verhaal deed, gelijk leek te hebben.


Spelintroductie: Wat is er gebeurd in het bos?

Een Samurai (Japans ridder ) en zijn vrouw reizen over een bosweg. Een onbekende voegt zich bij hen en wijst/lokt het echtpaar naar het kreupelhout De onbekende slaat de Samurai dood en neemt de vrouw mee.  Drie subgroepen spelen non verbaal kort het verloop van deze situaties uit als in een stomme film.

Spelsituatie 1: Wat is er gebeurd in het bos?

Drie subgroepen krijgen los van elkaar onderstaande informatie en bespreken hoe ze dit spelen  De informatie blijft geheim voor de anderen, ieder oefent elders. Hun presentaties zet ieder aan het denken.
Volgens de film vertelt:
– de vrouw dat haar man vermoord is en zijzelf is neergeslagen.
– de geest van de Samurai dat de onbekende hem naar de struiken lokte, er zouden daar wapens liggen, die hij kon kopen.
-de onbekende dat de vrouw verliefd op hem werd, er met hem vandoor wilde gaan en hem vroeg haar man te doden.
De groepjes werken dit uit:
– de vrouw ontsnapt aan de onbekende, komt thuis en vertelt het hele verhaal.
– de geest van de Samurai gaat naar vrienden die bedroefd samenzijn en vertelt wat er in het bos gebeurd is.
– de onbekende duikt onder bij vrienden en vertelt hen wat er in het bos is gebeurd.

Spelsituatie 2: ‘veelvuldig zijn de gestalten van de maan in het water’

Kinderen spelen de rechtszaak en beslissen wat er gebeurd is in het bos. De jury bouwt de rechtszaal in het lokaal, terwijl de rechter – officier van justitie, aanklager – vrouw, verdediger – dader zich voorbereiden op de zaak. Beide partijen mogen getuigen oproepen en klasgenoten vragen om deze rol op zich te nemen. Nadat ieder gehoord is, bepaalt de jury wie volgens hen de ware toedracht heeft verteld.

Spelafronding

@ Zijn we het eens met de jury?
@ Wie kan uit eigen ervaring een conflict situatie vertellen waarin ieder echt meende dat hetgeen zij/hij zei echt de waarheid was?
@ De uitspraak ‘veelvuldig zijn de gestalten van de maan in het water’  is van de rechter in de film. Waar denk je dat deze rechter op doelde.
@ Kunnen er meerdere waarheden zijn?
@ Als wat waardevol is voor jou, niet waardevol is voor de ander, wat is dan waar?

Je naam moet je verdienen

Twee Indianenkinderen moeten hun “naam verdienen”. Ze komen daarbij in conflict met de heersende normen van de stam. De tweestrijd van de Indianenkinderen en het maken van een eigen morele keuze staat in dit project centraal. Een spelcompositie, SC_Je_naam_verdienen_gr_5-7

Komittan

Een groep kinderen is in staat te communiceren met wezens van de planeet Komittan, omdat ze daarvoor openstaan. De kinderen maken samen met de Komittans een plan om het heelal te verbeteren. Ouders en gezagsdragers krijgen er lucht van en proberen er een stokje voor te steken. De kinderen moeten zich verweren tegen de vooroordelen van de volwassenen en de ongemotiveerde angsten van hun ouders. Een spelcompositie,SC_Komittan_gr_7-8

Ubbergen, update winter 2021