Na een studie aan de theaterschool Amsterdam, werkte ik als consulente drama. Vanuit het materiaal dat ik voor leerkrachten ontwierp, ontstond als eerste: Het Rijk der verbeelding, geef het terug aan de kinderen.  Op twee docent theateropleidingen ontwikkelde ik structuren om drama als schoolvak te ontwikkelen. Daarmee bood ik studenten in opleiding concrete handvatten. Veel studenten en oud studenten schreven mee aan spelsuggesties, die je hier vindt. Zo ontstonden: Spelen vanuit verbeelding en Spelen is de Kunst. Beide boeken kregen een digitale opvolger: deze site en www.spelenisdekunst.eu

Met collegae drama ontwikkelden we spelcomposities voor Basisonderwijs. Levensthema’ s kregen een verhaal en spelvormen. Hierdoor verwerven spelers ervaringen en inzichten. Spelcompositie is een uitgebreide speelwijze, die een groep wekenlang in de ban kan houden. In Levensoriëntatie staan bij iedere duo groep uitwerkingen. In het Engels talig gebied wordt wereldwijd deze spelvorm van Dorothy Heathcote ingezet. Van Canada tot Nieuw Zeeland en Zuid Afrika was zij uit New Castle – Engeland beroemd. In Nederland kregen spelcomposities nauwelijks voeten aan de grond. Op you tube kun je veel filmpjes van haar werk vinden. Zoek op haar naam en begrippen als Brotherhood en Mantle of the Expert. Nog steeds houd ik een groot pleidooi voor  deze spelenderwijs wijzer werkvorm.

Eenmaal met pensioen kreeg ik eindelijk tijd en inspiratie om mijn levenswerk  te onderbouwen. Ongelovigen wil ik het levensbelang van spel voor leven en samenleven uitleggen. Zie ludische-pedagogie.eu  In de hoop dat deze site je inspireert, informeert en niemand de wet voorschrijft, wens ik je veel plezier in je werk.

Lidwine Janssens
Ubbergen, update winter 2021