Colofon

Colofon2020-12-08T11:31:15+00:00

Co auteurs

Maartje van Amersfoort ( voor het kwintet), Elly van den Brand [groep 5-8] en Marieke van Duin [groep 1-4] ontwierpen voorbeeldlessen.  Thérèse Strijbosch leverde inspirerend materiaal voor drama binnen taalverwerving, wereldoriëntatie en levensoriëntatie.

Illustraties

Openingsfoto ‘s en ook de foto’s bij de duo groepen zijn uit  Het Rijk der Verbeelding.  De uitgeverij gaf de rechten terug aan de fotograaf Vincent van Delft, helaas niet de negatieven zelf. Hij foto grafeerde ze uit het boek opnieuw voor deze site.
Verspreid over de site:
Tekeningen van Joep Bertrams in mijn eerste boek. Hij illustreerde in 1989 Het Rijk der Verbeelding en gaf in 2006 toestemming voor hergebruik op mijn sites.
Spel met kaft ontwerp van mijn boek: Spelen vanuit verbeelding (2011). De uitgeverij gaf daarvoor toestemming.
Voor zover ik bronnen kon achterhalen van  algemene internetplaatjes zijn ze  vermeld.

Films

Op de openingspagina: Het filmpje Homo Ludens en LuPe is jaren geleden ontstaan en geeft de weerstand weer die ik in de loop van veertig jaar strijd voor spel heb ondervonden. Het is ontworpen als PowerPoint en vervolgens voorzien van muziek en als filmpje uitgevoerd door Marijn Buitenwerf.  Stripteken figuren uit Suske en Wiske en Olie B. Bommel. Zowel WPG Uitgevers België en De Toondercompagnie gaven me toestemming voor hergebruik.
Verspreid over de site vind je veertien korte instructie films opgenomen in 2010 op Basisschool te Grijpskerk
Maartje van Amersfoort en Marieke van Duin geven er les en Joerie Happel speelt de stagiaire drama. Marijn Buitenwerf  was de filmer die na opnames, de films verder samenstelde zoals je ze nu ziet.

Auteursrechten

Alle verwijzingen naar en quotes van externe bronnen zijn copyright van de respectievelijke eigenaars.
Verwijzingen zijn op basis van aanname van redelijkheid en fair use gebruikt. Voor zover mij bekend is hierbij geen inbreuk gemaakt op copyright of welk ander recht dan ook.
Indien je meent dat illustraties of verwijzingen  in strijd zijn met regels, rechten of belangen, neem dan contact op. LJ@ludische-pedagogie.eu

Ubbergen, update herfst 2020

 

Go to Top