• Dankzij verbeelding ontstaat een spelwerkelijkheid waarin je handelt (o.a. introductie).
  • Door fysiek spel versterk je ieders expressiviteit(training).
  • In samenspel  ontwikkel je communicatieve – en sociaal emotionele vaardigheden (improvisatie).
  • Dankzij presentatie ontwikkel je vaardigheden om iets vorm te geven ten dienste van overdracht  buiten de eigen kring (schoolgenoten, [groot] ouders).
  • Tijdens de afronding verwoorden kinderen hun spontane (re)acties en interpretaties ofwel betekenisgeven.

Oefening baart kunst en dat is iets anders dan kunstjes oefenen.

De hier beschreven spelvormen staan op zichzelf  in spelmomenten van 10 -15 minuten. In samenhang groeien ze uit tot volledige spellessen en tot spelpresentaties. Soms geven we een leeftijdsindicatie. Geschiktheid is van verschillende factoren afhankelijk:

  • Het op maat toesnijden van de opdracht voor je groep
  • De spelervaring van de kinderen,
  • Hun toewijding en wil om iets  te willen leren.

Wanneer je voldoende vertrouwd bent met alle vingeroefeningen pas je bijna iedere opdracht aan iedere leeftijdsgroep aan. Als je weet met welk doel je een spel gaat begeleiden groeit ieders spelkwaliteit. Jouw kundig begeleiden leidt tot ludisch pedagogische kunst. Onder voorbehoud geef ik leerlijnen per duo groep en per cultureel kernelement. Deze geven je spellessen richting geven. Schooleisen dwingen je, als tegemoetkoming dus en als richtingaanwijzer voor je spel. Hanteer ze in alle vrijheid, durf van het pad af te wijken. Dit dient vaak de originaliteit van spelers en de intensiteit van het spel.

Ubbergen, update winter 2021