De spelkoffer is een kist, koffer of lade

De spelkoffer is een kist, koffer of lade met materiaal bruikbaar voor spel. Het is handig deze tevoren te vullen en op een vaste plaats  voor iedere leerkracht beschikbaar te houden. Veel voorbereidend werk wordt ermee voorkomen. Eenmaal gevuld  heeft ieder weinig voorbereidingstijd nodig en is er klein ondersteunend materiaal voorhanden (hoedjes, brillen etc).

Speelkaarten

Met speelkaarten maken kinderen uit midden- en bovenbouw zelf scènes.
Op ieder kaartje staat een spelgegeven. Ze zijn willekeurig te combineren. Enkele wie’ s met een waar of een wat of een handeling of een emotie of een handeling, met een bijvoeglijke naamwoord, of meerdere kaarten met elkaar. Je laat spelers  van ieder stapeltje een of twee kaarten nemen en improviseren.
Oefening baart kunst en zij die snel klaar zijn met een andere taak, gaan zich specialiseren.
Zo bieden kaartjes mogelijkheden in resterende tijd en zelf aan de slag gaan. Ze bereiden een verrassing voor.

Je vindt hier materialen beschrijvingen en spelvormen die waarnemen en gewaarworden stimuleren opdat

 • de verbeelding ofwel het associatie vermogen zich verder ontwikkelen
 • lichaamstaal, spreektaal en daarmee onze communicatie mogelijkheden verruimen
 • het samenspel in variaties laten ontdekken en laten uitgroeien tot overdrachtskwaliteit
 • bewustwording van vormgeving in rollen, ruimte, tijd, attributen stimuleren.
 • het communicatief vormgeven verder ontwikkelen
 • inzicht in hedendaags intercultureel erfgoed ontwikkelen aan de hand van een klassiek kwartet spel.

Print alles op stevig papier. Geplastificeerd zijn ze vaker te gebruiken.  Waardoor je het hele jaar door uit de spelkoffer kunt putten om in een handomdraai de laatste 10 – 20 min van een dag of een volledig uur, spel realiseert.

Voor beginnende spelers selecteer je uit de kaartjes

Rollen (wie):                     ambachtelijke beroepen en ondernemende personages
Omgevingen (waar):       vertrouwde en juist vreemde fantasie aansprekende
Gebeurtenissen (wat):    aanzettend tot handelingen , spreken gebeurt toch wel
Acties(hoe):                      ambachtelijk werken , sporten; handelingen: knijpen, knippen, kappen, kaarten, kopen; bewegingen: slenteren, sluipen, rennen, rollen gapen. Deze zorgen ervoor dat spelinhoud gespeeld wordt en niet alleen gesproken. Na de keuze van de wie- wat -waar, leg je de handeling kaartjes op een tafeltje naast/voor het speelveld, zodat ieder er naar behoefte gebruik van kan maken.

Voor gevorderde spelers voeg je een extra kaartje toe: je bent/hebt/wilt
 • verbaasd, verlegen, verdrietig, vriendelijk, bang, blij, boos, moe;
 • haast; je tilt iets zwaars; je gelooft het niet; je schreeuwt een keer; je fluistert;
 • een geheim: een schuld, durft iets niet, iets uit het verleden duikt op;
 • een motief: je bent jaloers, wilt kost wat kost winnen, wilt rijk zijn;
 • verrassen: je wordt ziek of beter, je herkent iemand, je verraadt iemand ,verwent iemand, je zingt onverwacht, je komt onverwacht op bezoek.

Aanvulling naar eigen kleur en voorkeur

Natuurlijk vul je naar eigen inzicht de kaartjes aan, zodat je ze in nog meer combinaties kunt gebruiken.  Plastificeer ook deze zodat je werk niet eenmalig is en je ze vaker kunt gebruiken. Speelkaarten kun je verder variëren met:  wel/geen afbeeldingen – omschrijvingen in woorden – gebruik van materialen, attributen en kleine vermommingen. Na carnaval is het goed oogsten in deze en vult de spelkoffer zich vaak te snel. Wees selectief en kies vooral kleine dingen die voor meerdere rollen  en sferen inzetbaar zijn. Soms inspireren afbeeldingen meer dan woorden, soms geven woorden meer ruimte.

Voor wie op zoek wil  naar verder spelmateriaal is er een ruim aanbod op vele sites. Typ begrippen in als: kennismakingsspelen, groepspelen, ontspanningsoefeningen, concentratieoefeningen, zintuigspelen , associatieoefeningen. We verwijzen met name naar www.stel-je-voor.nl.

Ubbergen, update winter 2021