Suggesties voor bruikbaar materiaal, een vragenlijst voor rol interviews en  kijkkaarten om spelpresentaties gericht te bespreken.
Door deze pagina de kopiëren en op te slaan als word document, kun je de kaartjes printen en plastificeren. Vul aan en wijzig naar eigen wijsheid.

Materiaal

Foto’s

Uit allerlei tijdschriften verzamel je foto’s van personen die je laat gebruiken om het inleven in een ander te oefenen. Niet iedere foto is hiervoor geschikt: foto’s die alleen maar laten zien hoe gelukkig iemand is, zijn te eenduidig. Een foto met een dissonant (bijvoorbeeld een groep mensen die zich gelukkig voordoen, terwijl een buitenstaander kritisch toekijkt) biedt meer interpretatiemogelijkheden. Een afbeelding van iemand in een vreemde omgeving of met een eigenaardig attribuut in de handen nodigt ook uit tot minder voorspelbare antwoorden op vragen van een rol interview.

Attributen

Verzamel  hoeden, petten, brillen, sjaals, oude schoenen, halve maskers, klein oud ambachtelijk gereedschap, carnavals attributen e.a. verkleedmateriaal. Maar voorkom dat de voorraad niet te hanteren is en van de spelers te veel keuzetijd vraagt. Selecteer ze daarom op klein formaat en meervoudig te interpreteren/ te gebruiken. Vraag eventueel spullen uit de kleuterspeelhoeken te leen.

Een vragenlijst

Aan de hand hiervan kunnen spelers een rol opbouwen. Ze werken in duo’s samen. De nrs 1 bevragen eerst de nrs 2 en erna bevragen de nrs 2 , de nrs 1.
Het is niet nodig alle vragen te stellen of in deze volgorde te hanteren en natuurlijk kan ieder ook zelf vragen bedenken.

Kijkkaarten voor de toeschouwers bij spelpresentaties

Als spelers gericht kijken naar hun collegae spelers leren ze veel, dat ze later zelf weer kunnen uitproberen en vervolgens toepassen in eigen spel. Dit gericht kijken gaat niet vanzelf, kijkkaarten zijn daarbij behulpzaam.  Geef ieder solo of duo een kijkopdracht en spreek ze ook duidelijk op de gefocuste vraag na.

 

 

Interview vragenlijst ter ondersteuning van rolopbouw.

Het is niet nodig alle vragen te stellen of  deze volgorde te hanteren
en natuurlijk kan ieder ook zelf vragen bedenken.

Wilt u zich even voorstellen?
Wat is uw achternaam?
Wat is uw voornaam?
Hoe oud bent u? |
Waar woont u?
Hoe woont u?
Hebt u een relatie?
Hebt u kinderen?

Werkt u? Zo ja, wat voor beroep heeft u?
Waar werkt u?
Wat zijn uw hobby’s?

Hebt u huisdieren? Wat is uw lievelingsdier?
Wat is uw lievelingseten? Wat vindt u  niet lekker?

Wat is uw favoriete televisieprogramma?
Welke internetsites bezoekt u vaak?
Welk computerspel speelt u vaak?
Welke film van het afgelopen jaar vond u het leukst?

Gaat u wel eens naar theater?  Welk voorstelling herinnert u zich nog?
Wie is uw favoriete schrijver (zangeres, sportman of sportvrouw)?

Waar gaat u het liefst naar toe met vakantie?
Wat is uw leukste herinnering?
Waar bent u bang voor?
Bent u gelovig?
Bent u bijgelovig?
Bent u politiek geïnteresseerd?
Waaraan hebt u een hekel?

Kijkkaarten bij spelpresentaties

Om kinderen te betrekken bij optredens van groepsgenoten, zijn kijkkaarten geschikt. Verdeel ze onder hen, individueel, per duo. Ieder ijkt vanuit een opdracht. Zoek steeds welke kijkkaarten en vragen van toepassing zijn. Iedereen ziet het geheel en weet waarop z/hij extra let. Het is geen probleem als enkele subgroepjes dezelfde kaart krijgen, ieder kijkt vanuit eigen inzicht en voorkeur. Ze vullen elkaar aan. Streef ernaar om ieder een beurt te geven bij vijf of zes presentaties. Print vooraf het totaal voor jezelf, zodat je een overzicht hebt en tijdens het spel vragen aankruist die voor dat spel relevant zijn. Het bespreken van een spel is een gesprek en geen debat. Er is geen goed of fout,  wel meer en minder gezien of anders gekeken hebben. Deze kijkopdrachten zijn bedoeld om spel te verbeteren. Kijkopdrachten over de inhoud van het spel kun je alleen zelf samenstellen .

Wie:

Wat deed de speler om de rol overtuigend te spelen?

Wie

Welke stilspelmomenten van een rol kregen waardoor betekenis?

Wie

Waren er momenten dat je niet meer de rol zag handelen, maar de speler zelf?

Wat

Wat is er gespeeld en waardoor werd dit duidelijk?

Wat

Waardoor ontdekte je wat belangrijk was in de scène?

Waar

Waar is er gespeeld? Waaraan kon je zien waar de spelers waren?

Waar

Waar is er gespeeld? Vergeten spelers soms waar ze zijn in het spel?

Hoe

Hoe is er gespeeld? Waardoor is het begin niet interessant?

Hoe

Hoe is er gespeeld? Wanneer kun je beter beginnen met deze scène?

Hoe

Hoe is er gespeeld? Waardoor is het einde te laat?

Hoe

Hoe is er gespeeld? Wanneer kun je deze scène beter laten eindigen?

Hoe

Hoe is er gespeeld? Waardoor boeiden bepaalde momenten wel of niet?

Waar

Waar is er gespeeld? Vergeten spelers soms waar ze zijn in het spel?

Hoe

Hoe is er gespeeld? Waardoor is het begin niet interessant?

Hoe

Hoe is er gespeeld? Wanneer kun je beter beginnen met deze scène?

Hoe

Hoe is er gespeeld? Waardoor is het einde te laat?

Hoe

Hoe is er gespeeld? Wanneer kun je deze scène beter laten eindigen?

Hoe

Hoe is er gespeeld? Waardoor boeiden bepaalde momenten wel of niet?

Hoe

Hoe is er gespeeld? Wat is het hoogtepunt in deze scène?

Hoe

Hoe is er gespeeld? Benoem de middelen die in het spel gebruikt zijn.

Hoe

Hoe is er gespeeld? Wat is het hoogtepunt in deze scène?

Hoe

Hoe is er gespeeld? Benoem de middelen die in het spel gebruikt zijn.

Hoe

Hoe is er gespeeld? Benoem waardoor de middelen toepasselijk gebruikt zijn.

Tips

Tips voor de spelers Welke houdingen kan een rol nog meer aannemen?

Tips

Tips voor de spelers Welke acties kan een rol nog meer ondernemen

Tips

Tips voor de spelers Hoe kunnen ze de ruimte beter gebruiken?

Tips

Tips voor de spelers Hoe kunnen ze de voorwerpen beter gebruiken?

Tips

Tips voor de spelers Hoe kunnen ze het spel spannender maken?

Vragen

Vragen aan de spelers Hoe kwamen jullie aan de ideeën (de verbeelding)?

Vragen

Vragen aan de spelers Hoe groeiden de ideeën uit tot dit spel?

Vragen

Vragen aan de spelers Welke problemen kwamen jullie tegen bij het spelen van het spel?

Vragen

Vragen aan de spelers Wat heb je nodig om meer in het spel te geloven?

Vragen

Waaraan zie je dat de spelers … … zich het spel kunnen voorstellen?

Vragen

Waaraan zie je dat de spelers … … in een spelwerkelijkheid handelen?

Vragen

Waaraan zie je dat de spelers … … echt een rol spelen?

Benoem spelmomenten waarin … … je ziet dat spelers meer praten dan spelen.
Benoem spelmomenten waarin … … je hoort dat spelers hun stem laten passen bij de rol. Benoem spelmomenten waarin … … je emoties in de stem van de speler hoort die passen bij de rol.
Benoem spelmomenten waarin … … spelers goed samenspeelden. Geef aan waaraan je dat ziet. Benoem spelmomenten waarin … … er samenspel is zonder woorden en hoe dit vorm krijgt.
Benoem spelmomenten waarin … … sterk zijn. Leg uit waarom.    De spelers samen
Wat valt er te zeggen over het samenspel?
De spelers samen
Wanneer werd er goed samengespeeld?
De spelers samen
Kwamen alle spelers goed tot hun recht?
De spelers samen
Hoe is er geprobeerd de stille spelers naar voren te halen?
De spelers samen
Waren er spelers die de rest ‘buitenspel’ zetten?
De spelers samen
Hoe kwam het dat sommige spelers anderen ‘buitenspel’ zetten?
De spelers samen
Wie speelden veel samen?
De spelers samen
Tussen wie was er geen contact?
De spelers samen
Tussen wie zou er meer contact kunnen zijn?
De spelers samen
Was er ook samenspel zonder worden?
Iedere speler apart
Wie kan er wat zeggen over iedere rol?
Iedere speler apart

Waaraan is te zien dat deze persoon jong, oud, chic, volks, geleerd, eenvoudig, verlegen, verwaand is? Kijk naar bewegingen, houdingen, handelingen.

Iedere speler apart

De spelkracht: welk moment was het sterkst van deze rol?

Iedere speler apart

Hoe speelde zij haar rol als anderen de aandacht hadden?

Iedere speler apart

Welke adviezen wil je haar geven als ze dadelijk het spel mag herhalen?

Verhaalopbouw

Wat valt er te zeggen over de opbouw van het verhaal?

Verhaalopbouw

Kan het verhaal ook in het echt zo verlopen?

 

Verhaalopbouw

Zitten er onlogische stukjes in het verhaal die storen?

Verhaalopbouw

Heeft het verhaal een duidelijk begin?

Verhaalopbouw

Heeft het verhaal een duidelijk einde?

Verhaalopbouw

Gaat het verhaal meteen van start of komt het traag op gang?

Verhaalopbouw

Komt het einde op het goede moment of had het eerder afgelopen kunnen zijn?

Verhaalopbouw

Kent het spel saaie momenten of blijft de spanning voelbaar?

Verhaalopbouw

Welke stukjes zou je eruit laten en waarom?

Decor en materialen

Wat valt er te zeggen over het decor en de attributen?

Decor en materialen

Worden alle mogelijkheden van het decor gebruikt? Is het decor overbodig?

Decor en materialen

Worden de attributen echt gebruikt? Zijn ze overbodig?

Decor en materialen

Versterken de kleren de rol? Of zijn de kostuums overbodig?

Decor en materialen

Als er geen kostuums zijn: hoe had het kind dat deze rol speelt zich kunnen verkleden?

Speltechniek

Wat valt er te zeggen over het technisch spelen?

Speltechniek

Zijn de spelers goed zichtbaar en verstaanbaar

Speltechniek

Het spel: staan de kinderen vaak stil als ze praten? Of spelen de kinderen tijdens het gesprek door in handelingen en bewegingen?

Speltechniek

De situatie: is het duidelijk waar het spel zich afspeelt? Waaraan zie je dat?

Speltechniek

De spanningsopbouw: groeit de spanning gedurende het spel?

Speltechniek

Hoe wordt bereikt dat de spanning groeit gedurende het spel?

 

Speltechniek

Hoe kan de spanning beter opgevoerd worden?

Speltechniek

Waaraan zag je dat de spelers … … zich het spel konden voorstellen?

Speltechniek

Waaraan zag je dat de spelers … … zich het spel konden voorstellen?

Speltechniek

Waaraan zag je dat de spelers … … echt een rol spelen?

Speltechniek

Benoem spelmomenten waarin … … je ziet dat spelers meer praten dan spelen.

Speltechniek

Benoem spelmomenten waarin … … je hoort dat spelers hun stem laten passen bij de rol.

Speltechniek

Benoem spelmomenten waarin … … je emoties in de stem van de speler hoort die passen bij de rol.

Speltechniek

Benoem spelmomenten waarin … … je ziet dat spelers meer praten dan spelen.

Speltechniek

Benoem spelmomenten waarin … … je hoort dat spelers hun stem laten passen bij de rol.

Speltechniek

Benoem spelmomenten waarin … … spelers goed samenspeelden, en geef aan waaraan je dat zag.

Speltechniek

Benoem spelmomenten waarin … … er samenspel is zonder woorden en hoe dit vorm krijgt.

Speltechniek

Benoem spelmomenten die … … sterk zijn en leg uit waarom.