Kwintetten met  een kwartetspel

Met  Weet wat je erft raken kinderen al spelend vertrouwd met ons traditioneel en hedendaags erfgoed.

Kwartetspel  

Iedere serie van het kwartetspel is voorzien van een icoon waarmee zes series te onderscheiden zijn. Deze iconen verwijzen naar culturele, wetenschappelijke en kunstzinnige zaken waardoor Nederland internationaal bekend is. Bonte koe, schip, brug, inpoldering, schilderspalet en dans. Het kwartetspel is ontstaan uit een kalender van 2005. Stichting Erfgoed Nederland gaf toestemming voor gebruik van het materiaal. Wanneer er andere bronnen zijn gebruikt, staan die op de kaart vermeld. Het spel is eerder uitgegeven door NHL Hogeschool te Leeuwarden.

Download het document Kwartetspel Weet wat je erft en print de kaarten tweezijdig (!), liefst op stevig papier en in kleur. Knip de kwartetkaarten per vel uit en plastificeer ze, zodat ze vaker te gebruiken zijn.  Op de achterkant van elke kaart staat het bijbehorende antwoord. Vandaar dat tweezijdig printen van belang is. Het spel kan oproepen tot discussie.

Kwartetten met onze traditionele en vaak lokale erfenis.

Zes subgroepjes. Ieder subgroepje krijgt kaarten uit iedere serie (koe, schip, brug, enzovoort).  Speel het klassieke spel. Het gaat erom wie ten slotte de meeste kwartetten heeft verzameld.  Als de kinderen vaker het kwartetspel spelen. kan dit uitmonden in een quiz Weet wat je erft.
De quiz houd je in de eigen groep, op een ouderavond, met andere klassen of zelfs met een andere school. Spelenderwijs maakt ieder zich de informatie eigen. Ze steken ten slotte als experts de ouders of andere scholieren de loef af. We raden je aan met collega’s af te stemmen wat er in groep 6 t/m 8 aan bod komt.  Het spel kan door de jaren heen groeien tot enkele mooie slotmomenten bij het vuur en tijdens de quiz.

Een eigen kwartetontwerp

De kaarten zijn een selectie uit het traditionele erfgoed en daagt  kinderen uit tot actualisering van het materiaal. Wellicht willen zij sommige kaarten  vervangen door eigen aanwinsten.   Open W Format_voor_eigen_kaarten voor een eigen kwartet serie ontwerp. Print deze vellen en knip de kaarten uit, zodat er een zelf in te vullen kwartetserie kan worden gemaakt.

De vele variaties op het kwartet spel zijn beschreven in de handleiding en sub pagina’s.

Kwintetten met actuele erfenis

Wie wil leven in de eenentwintigste eeuw kan op zoek gaan naar een samensmeltende wereld die zich ontwikkelt tot een nieuwe collectieve identiteit in diversiteit. Laat kinderen groepjes vormen die zich willen verdiepen in landen waarvan inmiddels klasgenoten, schoolgenoten, landgenoten bij hen in de buurt wonen.  Voor het ontwerpen van een extra kaart zodat het een kwintetspel wordt, gebruik je het format voor het eigen kwartetontwerp, zie hierboven. Wie weet kan de Oud Nederlandse traditie in een ruimer jasje gestoken worden, door haar te verweven met tradities uit andere culturen.

rozen verwelken scheepjes vergaan
maar onze vriendschap blijft altijd bestaan