Rozen verwelken, scheepjes vergaan
Maar onze vriendschap blijft altijd bestaan! 

Laten herleven van de goeie oude tijd: Vriendschapsbanden smeden

Tijdens het midzomerfeest (de zomerzonnewende op 21 of 24 juni) werden in voorchristelijke tijden vriendschapsbanden gesmeed, voornamelijk Noord-Europa. Jongelui die samen verkering wilden, sprongen laat in de nacht over het vuur als dit, net als de zon, over zijn hoogtepunt heen was. Ruim voor de zomervakantie (of voor ze als achtste groeper naar verschillende scholen gaan) springen kinderen tijdens het midzomerfeest op het schoolplein over het vuur. Ze springen niet met iedereen zomaar voor de lol. Maar met diegenen met wie ze echt een vriendschapsband voelen en willen smeden voor latere tijden. Voordat ze over het vuur springen, zeggen ze tegelijkertijd tegen elkaar de spreuk (zie hierna), terwijl ze elkaar aankijken. Hand in hand springen ze vervolgens.  Sommigen maken hun eigen variant op deze tekst.

Voorbereiding

De kinderen gaan op zoek naar informatie over midzomerfeesten en kiezen in sub groepjes een land waar ze speciaal meer van willen weten. Jij overlegt met de gemeente over toestemming om vuur te mogen stoken op 21 juni. Ze sprokkelen hout, een sub groepje stelt het programma samen voor het ritueel dat eindigt in het springen over het vuur. Misschien vertelt iemand een prachtverhaal om mee te beginnen. Een ander groepje verzamelt van ieder een kleine bijdrage en doet  inkopen voor het feest. Ze nodigen kinderen uit andere klassen uit waarmee ze over het vuur willen springen en feesten. De kinderen maken op de dag zelf onder leiding van een deskundige buiten op het schoolplein een vuur. De tafel met hapjes- en drankjes staat in de buurt, evenals een muziekinstallatie voor de dans (of kinderen zingen). Samen bekijken ze hoe ze over het vuur zullen springen zodat ze niet struikelen en niets omver lopen in hun enthousiasme.

Feest rondom het vuur

Vrienden door dik en dun. Kinderen die graag spelen bedenken een vriendschapsscène waarin ze duidelijk maken dat vriendschap niet altijd eenvoudig is, hoogtijdagen heeft maar ook crisismomenten. Ze spelen deze bij het vuur.

Vriendschapsdans

Kinderen die graag dansen, vraag je een eenvoudige dans te ontwerpen die de hele groep rondom het vuur kan dansen. Ze leren deze de groep.

Het grote verhaal

Een of twee kinderen die goed kunnen vertellen en een mooi vriendschapsverhaal kennen, bereiden zich voor die dag voor op de mooiste vertelling ooit.

Gezworen kameraden

Kinderen die graag zingen en zelf een lied kunnen maken, schrijven dit en leren het lied aan de rest van de groep.

Samen filosoferen.

In groepjes bij het vuur bespreken de kinderen met elkaar wat vriendschap voor hen betekent. Jij schuift bij ieder groepje even aan. Misschien wil iemand een ontdekking of inzicht aan de hele groep vertellen. Tot slot vat je kort samen wat er aan mooie dingen verteld zijn en nodig je ieder uit voor het ritueel. Het vuur is inmiddels smeulend of laag vlammend. Je stemt het moment af met ‘de vuurdeskundige’ (een ouder of collega, maar niet jijzelf). Deze let samen met jou extra op tijdens het springen.

Het ritueel:

Rozen verwelken, scheepjes vergaan
Maar onze vriendschap blijft altijd bestaan! 

De kinderen spreken dit tegen elkaar uit en springen daarna hand in hand samen over het vuur.
Het ritueel verloopt op maat van dit jaar, deze groep en deze situatie.

Ubbergen, update winter 2021